Mensen hebben de behoefte om een eigen wezen te ontwikkelen. Omdat we ons bewust zijn van die eigenheid, moeten we deze handhaven en ontwikkelen in een omgeving. Die omgeving is er niet alleen ten gunste van ons, maar deze stelt eveneens eisen aan ons. Samen met de omgeving kunnen we weer een verbintenis ontwikkelen. De omgeving speelt een noodzakelijke rol in het streven naar individualiteit van de mens. Individualiteit wordt meestal geïnterpreteerd als ondeelbaar, of onverdeeld zijn. Hetgeen wat iemand tot een individu maakt, is wanneer hij of zij zich onderscheidt van anderen. Individualiteit heeft twee zijden. De mens heeft een bepaalde eigenheid, maar aan de andere kant heeft de mens een bepalende zijde. Daarmee bedoel ik dat iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt, in dezelfde tijd en in dezelfde omgeving. Oftewel factoren die zijn bepaald voor de mens. Met beide factoren moet de mens zich ontwikkelen. Individualiteit is gebaseerd op zelfgevoel, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid nemen. Het ‛IK’ gedeelte wil één worden met de wereld en in interactie zijn met de omgevingswereld.

Mensen hebben de behoefte om een eigen wezen te ontwikkelen. Omdat we ons bewust zijn van die eigenheid, moeten we deze handhaven en ontwikkelen in een omgeving.